جمعه, 03 دسامبر 2021
لوگو


                       EN      FR      PR                           

  •   e.mail:jahantahsil@gmail.com   
  •            ID Skype :      Jahantahsil     
  •            Telegram :   @Jahantahsil     
  •        Whats app: +46-765196808     
  •           تماس رایگان و  سریع با تیم            

ابزار اینستا گرام
آسیا
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10206 | بازدید امروز : 55633 | کل بازدید : 21687202 | بازدیدکنندگان آنلاين : 3 
به وبسایت تیم دانشجویی جهان تحصیل خوش آمدید. * WWW.JAHANTAHSIL.COM بازدیدکننده عزیز، در نظر داشته باشید که کلیه تعهدات از قبیل انعقاد توافق نامه ها (قراردادها) فقط در صورتی که از ایمیل jahantahsil@gmail.com ارسال شود دارای ارزش است. و هیچ نماینده ای ، با نام جهان تحصیل ،اجازه دریافت مبلغ و انعفاد قرارداد را ندارد.صفحه اصلی > آسیا >  هند > ارزشیابی‌ مدارك‌ هند 
ارزشیابی‌ مدارك‌ هند

سلام دوستان  آخرین آیین نامه و بخش نامه وزرات علوم رو واستون جمع آوری کردم.  خوب و با دقت بخونید:

ضوابط و مقررات عمومي در ارزشيابي مدارك دانشگاه هاي خارج از كشور

(براي ارزشيابي مداركي كه شروع دوره تحصيلي مربوط به آنها، بعد از اول ژانويه 2009باشد)

واژه ها و عبارا ت زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به کار مي روند:

1-1- وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1-2- اداره كل: اداره كل اموردانش آموختگان وزارت.

1-3-  مؤسسه: هر يک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي خارج از کشور.

1-4-  ارزشيابي: تعيين ارزش علمي مدارک تحصيلي صادره از مؤسسات خارجي به مأخـذ يکـــي از مقاطع رسمي مورد تاييد وزارت.

1-5-  اعتبارسنجي: تعيين اعتبار علمي مؤسسات خارجي.   

1-6-  مدت اقامت دانشجويي: مدت زماني كه متقاضي ارزشيابي رسماً به عنوان دانشجو در كشور محل تحصيل (به استناد گذرنامه) اقامت داشته باشد. خاتمه اقامت دانشجوئي در پايان دوره، تاريخ آخرين امتحان درسي و يا تاريخ انجام دفاعيه از پايان نامه/رساله منظور مي شود.

1-7- طول اسمي دوره: مدت زمان دوره بر اساس تقويم آموزشي رسمي موسسه

- تحصيلات حضوري: تحصيلاتي که براي انجام آن، مدت اقامت دانشجويي حداقل به ميزان مندرج در جدول 1 باشد.

1-9- تحصيلات نيمه حضوري: تحصيلاتي که براي انجام آن، مدت اقامت دانشجويي كمتر از حداقل مدت اقامت (مندرج در جدول 1) و بيش از نصف طول اسمي باشد.

1-10- تحصيلات غيرحضوري:

        الف: تحصيلات مکاتبه اي1، از راه دور2، مجازي3، الکترونيکي4، مبتني بر اينترنت 5 و مانند آنها

        ب: تحصيلات با مدت اقامت دانشجويي کمتر از نصف طول اسمي دورهدوره تحصيلي

طول اسمي دوره (ماه)

حداقل مدت اقامت دانشجويي(ماه)

كارداني

24

18

كارشناسي سه ساله

36

27

كارشناسي چهارساله

48

36

كارشناسی ارشد ناپيوسته

24

18

كارشناسي ارشد پيوسته

60

45

دكتراي سه ساله

36

27

دكتراي چهارساله

48

36

ساير دوره ها

به تشخيص اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم*مدارک تحصيلي خارجي در سطح اولين مدرک دانشگاهی (نظير کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پيوسته) که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک پيش دانشگاهی يا معادل ديپلم دوازده ساله تحصيلات متوسطه قابــل  ارزشيابي خواهند بود.

*تحصيلات ناتمام دوره هاي کارشناسي، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد واحدهاي درسي يا معادل آن در نظام آموزشي سالانه حداکثر به مأخذ "کــاردانـــي"  قابل ارزشيابي است.

*مدارک رشته زبان و ادبيات فارسی دوره دکتری از ساير کشورها و حتی شبه قاره و تاجيکستان و افغانستان (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل از 1/12/2009 به بعد باشد) قابل بررسی و ارزشيابی نمی باشد.

*مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکتري و درغير اينصورت با ارائه حداقل يک مقاله کامل  (Full Paper) در زمينه رشته تحصيلي، که متقاضي مولف اصلي آن بوده و در نشريات معتبر داراي نمايه (Index) بين المللي چاپ شده باشد، به ماخذ دکتري قابل بررسي و ارزشيابي خواهد بود.


.1مدارک Diploma و Bachelor با دو سال‌ تحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ 12 ساله‌)يا پيش‌ دانشگاهي(، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: دوره‌هاي‌ تكميلي‌ مانندCondenced Course   تأثيري‌ در ارزشيابي‌ مدارك‌ فوق‌ نخواهد داشت.

 .2مدارک Bachelor با سه‌ تا پنج‌ سال‌ تحصيل‌ در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان يا پيش‌ دانشگاهي از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1، 2 و 3، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: مدارك‌ تحصيلي‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در گروه‌هاي‌ 1، 2 و 3 نامشان‌ آورده‌ نشده‌ است‌ با ورودي‌ بعد از آگوست‌ 1988 ارزشيابي‌ نمي‌شود

.3مدارک Master با دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" در رشته‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود

‌‌. 4مدارك‌Ph.D.   از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد در رشته‌ مربوط، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.


 مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

Bachelor

دوره های تحصيلی دو تا سه ساله در مراكز آموزش عالي معتبر، داشتن ديپلم  دبیرستان يا پيش دانشگاهی

كارداني

Bachelor

دوره های تحصیلی سه و چهار ساله در مراکز آموزش عالی معتبر ودانشگاه های گروه یک، دو، سه با داشتن دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی

دوره های تحصیلی پنج ساله در مراکز آموزش عالی معتبر ودانشگاه های گروه یک، دو، سه با داشتن دیپلم دبیرستان

 

كارشناسي

Master

دوره های تحصیلی دو تا سه ساله در دانشگاه‌هاي گروه يك و دو وموسسات فهرست شده در NBA و فهرست شده در NAAC (با رتبه A) با داشتن مدرك كارشناسي

 دوره های دو تا سه ساله در دانشگاه‌هاي گروه سه و مراکز آموزش عالی معتبر با اخذ آرمون یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی معتبر به تشخیص وزارت متبوع

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

(Ph.D.)

 

از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو و دانشگاه های فهرست شده در NAAC (با رتبه A) با داشتن كارشناسي ارشد

 از دانشگاه‌هاي گروه سه با چاپ دو مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر بین المللی به تشخیص وزارت متبوع

 

 دکترا
 

کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است.

*چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

  •  APTECH
  •  National School of Business
  • School of Management for Infrastructure and Development Strategies   وابسته به دانشگاه( VTU)


موسسات معتبر شامل :

الف) گروه یک   

ب) گروه دو      

ج) گروه سه    

د) موسسات آموزش عالی فهرست شده در NBA برای کلیه رشته های فنی تا سطح کارشناسی ارشد

ه- موسسات آموزش عالی فهرست شده در NAAC  برای رشته های غیر فنی :

    ه-1) دانشگاه های دارای رتبه A برای کلیه مقاطع تحصیلی

    ه-2) کالج ها وانستیتوهای بارتبه +B به بالا تامقطع کارشناسی و با رتبه A تا مقطع کارشناسی ارشد


منبع: سایت وزارت علوم و تحقیقات

هر چی خوبیه تودنیا بر ایران باد

امیرعلی

  نوشتن نظر

تحصیل زندگی کار در مالزی
تحصیل،زندگی ،کار در هندوستان
تحصیل،زندگی ،کار در استرالیا

 

Flag Counter