چهارشنبه, 19 ژانويه 2022
لوگو


                       EN      FR      PR                           

  •   e.mail:jahantahsil@gmail.com   
  •            ID Skype :      Jahantahsil     
  •            Telegram :   @Jahantahsil     
  •        Whats app: +46-765196808     
  •           تماس رایگان و  سریع با تیم            

ابزار اینستا گرام
آسیا
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 26734 | بازدید امروز : 26028 | کل بازدید : 23529287 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
به وبسایت تیم دانشجویی جهان تحصیل خوش آمدید. * WWW.JAHANTAHSIL.COM بازدیدکننده عزیز، در نظر داشته باشید که کلیه تعهدات از قبیل انعقاد توافق نامه ها (قراردادها) فقط در صورتی که از ایمیل jahantahsil@gmail.com ارسال شود دارای ارزش است. و هیچ نماینده ای ، با نام جهان تحصیل ،اجازه دریافت مبلغ و انعفاد قرارداد را ندارد.صفحه اصلی > آسیا > مالزی  > رشته های UPM 
رشته های UPM

دانشگاه UPM

دانشکده مهندسی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 مهندسی هوا و فضا Aerospace Engineering
2 اتوماسیون و روبوتیک کشاورزی Agricultural Automation & Robotics
3 مهندسی فرآیند های کشاورزی Agricultural Process Engineering
4 مهندسی بیوشیمی Biochemical Engineering
5 محيط زيست Bio-Environment
6 سیستم اطلاعاتی زیستی Bio-Information system
7 مهندسی بیومکانیک Biomechanical Engineering
8 مهندسی شیمی Chemical Engineering
9 مهندسی شبکه ارتباطی Communication Network Engineering
10 روشهای محاسباتی در مهندسی Computational Methods in Engineering
11 مهندسی سیستم های کامپیوتری Computer Systems Engineering
12 مهندسی کنترل و اتوماسیون Control and Automation Engineering
13 مهندسی برق قدرت Electrical Power Engineering
14 مهندسی الکترونیک Electronic Engineering
15 مهندسی سيستم تعبيه شده و هوشمند Embedded and Intelligent System Engineering
16 مهندسی محیط زیست Environmental Engineering
17 مهندسی غذایی Food Engineering
18 مهندسی زمین شناسی Geotechnical and Geological Engineering
19 مهندسی ژئوماتیک و GIS GIS & Geomatic Engineering
20 مهندسی حمل و نقل و بزرگراه Highway & Transportation Engineering
21 انفورماتیک آب Hydroinformatics
22 مهندسی صنایع Industrial Engineering
23 مهندسی سیستم های تولید Manufacturing Systems Engineering
24 علم و مهندسی مواد Material Science and Engineering
25 مهندسی طراحی و مواد Materials and Design Engineering
26 مهندسی مکانیک Mechanical Engineering
27 مهندسی سیستم چندرسانه ای Multimedia System Engineering
28 مهندسی بسته بندی Packaging Engineering
29 مهندسی فیبرهای نوری و فتونیک ها Photonics and Fiber Optics System Engineering
30 مدیریت پروژه Project Management
31 مهندسی محیط زیست و بهداشت Sanitary and Environmental Engineering
32 مهندسی آب و خاک Soil & Water Engineering
33 مهندسی سازه Structural Engineering
34 مهندسی منابع آب Water Resources Engineering
35 مهندسی ارتباطات بی سیم Wireless Communication Engineering

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 برنامه ریزی و واکنش اضطراری Emergency Responses & Planning
2 مهندسی محیط زیست Environmental Engineering
3 مدیریت تکنولوژی محیط زیست Environmental Technology Management
4 GIS و مشاهدات از راه دور GIS & Remote Sensing
5 مهندسی حمل و نقل و بزرگراه Highway & Transportation Engineering
6 مهندسی طراحی و نوآوری Innovation & Design Engineering
7 مدیریت و مهندسی Management & Engineering
8 مهندسی سیستم های تولید Manufacturing Systems Engineering
9 ساختمان و مهندسی ساختمان Structural Engineering & Construction
10 مهندسی آب Water Engineering
11 مدیریت آب Water Management

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2.350 2.850
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 200 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

دانشکده علوم کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 گرافیک کامپیوتر Computer Graphics
2 شبکه های کامپیوتری Computer Networks
3 سیستم های پايگاه داده Database Systems
4 محاسبات هوشمند Intelligent Computing
5 سیستم های مدیریت اطلاعات Management Information Systems
6 سیستم های چند رسانه ای Multimedia Systems
7 محاسبات موازی و توزیع شده Parallel and Distributed Computing
8 امنیت در کامپیوتر Security in Computing
9 مهندسی نرم افزار Software Engineering
10 نرم افزار سیستم Systems Software

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 علوم کامپیوتر (فقط برای ترم اول) Computer Science (for first semester only) 

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2.350 2.850
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 250 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

دانشکده طراحی و معماری

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 مطالعات مناظر طبیعی Landscape Studies
2 مطالعات معماری Architectural Studies
3 طراحی شهری Urban Design

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 معمارى طبيعت Landscape Architecture

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2.350 2.850
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 250 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

دانشکده علوم

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 جبر Algebra
2 شیمی تجزیه Analytical Chemistry
3 رياضيات کاربردى Applied Mathematics
4 اپتیک کاربردی Applied Optics
5 تشعشع کاربردی Applied Radiation
6 زیست شناسی آبزیان Aquatic Biology
7 بیوانفورماتیک Bioinformatics
8 کاتالیز Catalysis
9 شیمی Chemistry
10 فیزیک ارتباطات Communication Physics
11 برودت شناسی Cryogenics
12 فیزیک نارسانا Dielectric Physics
13 سم شناسی بومی Ecotoxicology
14 الکتروشیمی Electrochemistry
15 حشره شناسی Entomology
16 شیمی محیط زیست Environmental Chemistry
17
Etnomathematics
18 طراحی آزمایشگاهی Experimental Designs
19 رياضيات مالی Financial Mathematics
20 آنالیز تابعی Functional Analysis
21 نظريه گرافها Graph Theory
22 تاریخ رياضيات History of Mathematics
23 تشخیص و استنباط Inference and Diagnostic
24 آنالیز وقفه Interval Analysis
25 مواد مغناطیسی Magnetic Materials
26 زیست شناسی و بوم شناسی دریایی Marine Biology and Ecology
27 شیمی مواد Materials Chemistry
28 علم مواد Materials Science
29 آمار رياضى Mathematical Statistics
30 مایکرو ویو Microwaves
31 تحليل چند متغيرى Multivariate Analysis
32 قارچ شناسی و پاتولوژی گیاهی Mycology and Plant Pathology
33 علم نانو Nanoscience
34 شیمی تولیدات طبیعی Natural Products Chemistry
35 تئوری اعداد و رمز نويسى Number Theory and Cryptography
36 آنالیز عددی Numerical Analysis
37 شیمی روغن ها OleoChemistry
38 پژوهش عملياتى Operation Research
39 ژنتیک حیوانی و گیاهی Plant and Animal Genetics
40 فیزیولوژی حیوانی و گیاهی Plant and Animal Physiology
41 طبقه بندی جانوران و گیاهان Plant and Animal Systematic
42 شیمی پلیمر Polymer Chemistry
43 ریاضی محض Pure Mathematics
44
Robust Statistics
45 انرژی خورشیدی Solar Energy
46 بهینه یابی و ثبات Stability and Optimization
47 ابر رساناها Superconductors
48 عوامل فعالیت سطحی Surfactant
49 آنالیز بقا Survival Analysis
50 سنتز Synthesis
51 بوم شناسی آبی و خاکی Terrestrial and Aquatic Ecology
52 فیزیک نظری Theoretical Physics
53 فراصوتی Ultrasonic

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 آمار کاربردی Applied Statistics

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2.350 2.850
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 150 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

دانشکده علوم بیوتکنولوژی و بیو مولکولار

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 بیوتکنولوژی سلول حیوانی Animal Cell Biotechnology
2 بیوشیمی Biochemistry
3 بیولوژی سیستم ها وبیوانفورماتیک ها Bioinformatics and Systems Biology
4 بیوتکنولوژی محیطی Environmental Biotechnology
5 بیوتکنولوژی آنزیم و غذا Food & Enzyme Biotechnology
6 مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی Genetic Engineering and Molecular Biology
7 بیوتکنولوژی صنعتی Industrial Biotechnology
8 بیوتکنولوژی میکروبی Microbial Biotechnology
9 میکروبیولوژی Microbiology
10 نانوبیوتکنولوژی Nano Biotechnology
11 بیوتکنولوژی گیاهی Plant Biotechnology
12 بیولوژی بنیادی Structural Biology

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2.350 2.850

دانشکده علوم پزشکی و بهداشتی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 پاتولوژی شیمیایی Chemical Pathology
2 تغذیه اجتماعی Community Nutrition
3 بهداشت محیطی Environmental Health
4 ژنتیک Genetics
5 خون شناسی Hematology
6 ژنتیک انسانی Genetic Engineering and Molecular Biology
7 ایمن شناسی زیستی Immunobiology
8 میکروبیولوژی طبی Medical Microbiology
9 انگل شناسی طبی Medical Parasitology
10 بیولوژی مولکولی Molecular Biology
11 پزشکی مولکولی Molecular Medicine
12 علوم تغذیه Nutritional Sciences
13 ایمنی و بهداشت شغلی Occupational Health & Safety
14 داروشناسی و سم شناسی Pharmacology & Toxicology
15 فیزیولوژی Physiology

شهریه دوره ها

دانشکده دامپزشکی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 هوشبری Anaesthesiology
2 کالبدشناسی (آناتومی) Anatomy
3 بهداشت آبزیان Aquatic Animal Health
4 پزشکی پرندگان Avian Medicine
5 باکتری شناسی Bacteriology
6 همه گیر شناسی (اپیدمولوژی) Epidemiology
7 پزشکی اسب Equine Medicine
8 خون شناسی و آسیب شناسی بالینی Haematology and Clinical Pathology
9 بافت شناسی Histology
10 ایمنی شناسی Immunology
11 پزشکی جانوران آزمایشگاهی Laboratory Animal Medicine
12 بیولوژی مولکولی Molecular Biology
13 انگل شناسی Parasitology
14 آسیب شناسی (پاتولوژی) Pathology
15 داروشناسی (فارماکولوژی) Pharmacology
16 فیزیولوژی Physiology
17 بهداشت همگانی Public Health
18 رادیولوژی Radiology
19 پزشکی دامی Ruminant Medicine
20 پزشکی جانوران کوچک Small Animal Medicine
21 جراحی Surgery
22 وراثت و ژنتیک یاخته ای Theriogenology & Cytogenetics
23 سم شناسی Toxicology
24 ویروس شناسی Virology
25 بهداشت حیات وحش Wildlife Health

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 دامپزشکی Veterinary Medicine

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.400 3.150 4.150
فوق لیسانس با تز 2.900 2.650 3.150
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 200 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

دانشکده تکنولوژی و علوم غذایی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 بیوتکنولوژی غذایی Food Biotechnology
2 مدیریت غذایی (فقط فوق لیسانس) Food Management (Master only)
3 سلامت غذایی Food Safety
4 علوم غذایی Food Science
5 تکنولوژی غذایی Food Technology

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2

دانشکده علوم محیط زیست

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 مدلسازی و آنالیز محیط زیست Environmental Analysis & Modeling
2 تکنولوژی کنترل محیط زیست Environmental Control Technology
3 اقتصاد محیط زیست Environmental Economy
4 آموزش محیط زیست Environmental Education
5 اصول اخلاق محیط زیست Environmental Ethics
6 آبشناسی و آبهای زیر زمینی محیط زیست Environmental Hydrology & Hydrogeology
7 مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست Environmental Planning & Management
8 سیاست و نظارت محیط زیست Environmental Policy & Governance
9 نگهداری و کیفیت محیط زیست Environmental Quality & Conservation
10 سیستم ها و فرآیندهای محیط زیست Environmental Systems & Processes
11 مطالعات آبهای شیرین و دریایی Marine & Freshwater Studies

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 محیط زیست Environment

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2.350 2.850
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 200 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

دانشکده کشاورزی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 تجارت محصولات کشاورزی Agribusiness
2 اقتصاد کشاورزی Agricultural Economy
3 برزشناسی Agronomy
4 تکنولوژی کشاورزی Agrotechnology
5 محصولات حیوانی Animal Production
6 آبزی پروری Aquaculture
7 حشره شناسی Entomology
8 ژنتیک و تخم کشی حیوانات Genetics and Animal Breeding
9 باغبانی Horticulture
10 مدیریت منابع ارضی Land Resource Management
11 پاتولوژی گیاهی Plant Pathology

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 مدیریت منابع طبیعی Land Resource Management
2 مدیریت کاشت Plantation Management
3 مدیریت منابع تجدید شونده Sustainable Resources Management

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2.350 2.850
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 200 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود

دانشکده جنگلداری

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 مدیریت تفرج و تفرجگاه ها Parks and Recreation Management
2 جنگلداری Forestry
3 علم و تکنولوژی چوب Wood Science and Technology

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 مدیریت منابع جنگلهای استوایی Tropical Forest Resource Management
2 تکنولوژی صنایع چوب Wood Industry Technology

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2.350 2.850
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 200 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

دانشکده اقتصاد و مدیریت

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 اقتصاد توسعه Development Economics
2 اقتصاد مالی Financial Economics
3 اقتصاد صنعتی Industrial Economics
4 اقتصاد بین الملل International Economics
5 اقتصاد محیط زیست و منابع Resource and Environmental Economics

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 اقتصاد توسعه Development Economics
2 اقتصاد مالی Financial Economics
3 اقتصاد صنعتی Industrial Economics
4 اقتصاد بین الملل International Economics
5 اقتصاد محیط زیست و منابع Resource and Environmental Economics

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 2.900 2.650 3.650
فوق لیسانس با تز 2.400 2.150 2.650
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 150 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

دانشکده علوم تربیتی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 آموزش و برنامه ریزی آموزشی Curriculum and Instruction
2 مدیریت آموزشی Educational Administration
3 روانشناسی آموزشی Educational Psychology
4 تکنولوژی آموزشی Educational Technology
5 آموزش توسعه Extension Education
6 مشاوره و راهنمایی Guidance and Counseling
7 توسعه منابع انسانی Human Resource Development
8 آموزش اخلاقی Moral Education
9 آموزش کودکان Pedagogy
10 تربیت بدنی Physical Education
11 جامعه شناسی آموزش Sociology of Education
12 علوم ورزشی Sport Science
13 تدریس زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم Teaching of English as Second Language
14 تدریس زبان مالایی بعنوان زبان اول Teaching of Malay as First Language
15 تدریس ادبیات مالایی Teaching of Malay Literature
16 آموزش فنی و حرفه ای Technical and Vocational Education

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 آموزش و برنامه ریزی آموزشی Curriculum and Instruction
2 مدیریت آموزشی Educational Administration
3 روانشناسی آموزشی Educational Psychology
4 تکنولوژی آموزشی Educational Technology
5 توسعه منابع انسانی Human Resource Development
6 آموزش اخلاقی Moral Education
7 آموزش کودکان Pedagogy
8 تربیت بدنی Physical Education
9 جامعه شناسی آموزش Sociology of Education
10 علوم ورزشی Sport Science
11 تدریس زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم Teaching of English as Second Language
12 تدریس زبان مالایی بعنوان زبان اول Teaching of Malay as First Language
13 تدریس ادبیات مالایی Teaching of Malay Literature
14 آموزش فنی و حرفه ای Technical and Vocational Education

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 2.900 2.650 3.650
فوق لیسانس با تز 2.400 2.150 2.650
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 150 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

دانشکده بوم شناسى انسانى

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 توسعه اجتماعی Community Development
2 علم مصرف کننده Consumer Science
3 بوم شناسی خانواده Family Ecology
4 اقتصاد و مدیریت خانواده Family Economics and Management
5 جنسیت و توسعه Gender and Development
6 مسکن Housing
7 توسعه انسانی Human Development
8 موسیقی ( فقط فوق لیسانس ) Music (Master only)
9 مطالعات فلسفه و تمدن Philosophy and Civilization Studies
10 سیاست و حکومت Politics and Government
11 روانشناسی رشد کودک Psychology of Child Development

شهریه دوره ها

دانشکده زبانهای نوین و ارتباطات

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 زبانشناسی کاربردی Applied Linguistics
2 انگلیسی برای مقاصد ویژه English for Specific Purposes
3 زبان انگلیسی English Language
4 ادبیات انگلیسی English Literature
5 ادبیات جهان World Literature

● فوق لیسانس بدون تز (Without Thesis)

1 زبانشناسی کاربردی Applied Linguistics
2
Corporate Communication
3 زبان مالایی Malay Language
4 ادبیات مالایی Malay Literature
5 ادبیات جهان World Literature

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 2.900 2.650 3.650
فوق لیسانس با تز 2.400 2.150 2.650
فوق لیسانس بدون تز * 2.200 1.950 1.950

* به ازای هر واحد درس مبلغ 150 رینگیت به عنوان شهریه متغیر دریافت می شود.

انستیتو تکنولوژی پیشرفته

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 مواد پیشرفته Advanced Materials
2 تکنولوژی خودرویی Automotive Technology
3 تکنولوژی ترکیبات زیستی Biocomposite Technology
4 مهندسی پزشکی Biomedical Engineering
5 مهندسی وعلوم محاسباتی Computational Science and Engineering
6 توليد يكپارچه كامپيوتری Computer Integrated manufacturing
7 مواد نانو Nano Materials
8 تکنولوژی و علم کوانتوم Quantum Science and Technology
9 تکنولوژی کشاورزی هوشمند Smart Farming Technology
10 تکنولوژی هوشمند و روبوتیک Smart Technology and Robotics
11 مهندسی اطلاعات فضایی Spatial Information Engineering
12 علوم نظری Theoretical Sciences

شهریه دوره ها

انستیتو علوم زیستی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس و دکترای با تز (With Thesis)

1 میکروبیولوژی کاربردی Applied Microbiology
2 بیوتکنولوژی آبزی Aquatic Biotechnology
3 بیو انفورماتیک Bioinformatics
4 مهندسی فرآیندهای زیستی Bioprocess Engineering
5 درمان شناسی زیستی Biotherapeutics
6 بیولوژی سلولی Cell Biology
7 مدیریت مناطق ساحلی Coastal Zone Management
8 آسیب شناسی Diagnostics
9 تکنولوژی آنزیم Enzyme Technology
10 تکنولوژی تخمیر Fermentation Technology
11 تنوع ژنتیکی Genetic Diversity
12 علم ژنوم/پروتئین Genomics/Proteomics
13 ایمنی شناسی Immunology
14 بوم شناسی دریایی و تنوع زیستی Marine Ecology & Biodiversity
15 بیوتکنولوژی طبی Medical Biotechnology
16 شیمی طبی Medical Chemistry
17 بیوتکنولوژی مولکولی Molecular Biotechnology
18 غده شناسی Oncology
19 داروشناسی Pharmacology
20 گیا شیمی Phytochemistry
21 مهندسی متابولیت گیاهی Medical Chemistry
22 مهندسی پروتئین Protein Engineering
23 سم شناسی Toxicology
24 تکنولوژی واکسن Vaccine Technology

شهریه دوره ها

مقطع تحصیلی ترم اول (رینیگیت) ترمهای بعدی (رینیگیت) ترم آخر (رینیگیت)
دکترا 3.100 2.850 3.850
فوق لیسانس با تز 2.600 2.350 2.850

تیم دانشجویی جهان تحصیل

تحصیل زندگی کار در مالزی
تحصیل،زندگی ،کار در هندوستان
تحصیل،زندگی ،کار در استرالیا

 

Flag Counter