چهارشنبه, 19 ژانويه 2022
لوگو


                       EN      FR      PR                           

  •   e.mail:jahantahsil@gmail.com   
  •            ID Skype :      Jahantahsil     
  •            Telegram :   @Jahantahsil     
  •        Whats app: +46-765196808     
  •           تماس رایگان و  سریع با تیم            

ابزار اینستا گرام
آسیا
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6832 | بازدید امروز : 22754 | کل بازدید : 23526013 | بازدیدکنندگان آنلاين : 5 
به وبسایت تیم دانشجویی جهان تحصیل خوش آمدید. * WWW.JAHANTAHSIL.COM بازدیدکننده عزیز، در نظر داشته باشید که کلیه تعهدات از قبیل انعقاد توافق نامه ها (قراردادها) فقط در صورتی که از ایمیل jahantahsil@gmail.com ارسال شود دارای ارزش است. و هیچ نماینده ای ، با نام جهان تحصیل ،اجازه دریافت مبلغ و انعفاد قرارداد را ندارد.صفحه اصلی > آسیا > مالزی  > رشته های UM  
رشته های UM

UM

دانشکده مهندسی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
مهندسی ساخت
(Master of Engineering (Manufacturing
 درس و پایان نامه - 17897 3
مهندسی انرژی الکتریکی و سیستمهای قدرت
Master of Engineering
(Electrical Energy and Power Systems)
درس و پایان نامه - 17897 3
مهندسی مخابرات
(Master of Engineering (Telecommunications
درس و پایان نامه - 17897 3
مهندسی و تکنولوژی مواد
Master of Engineering
(Material engineering and Technology)
درس و پایان نامه - 17897 3
مهندسی سیستمهای انرژی و گرمایی
Master of Engineering
(Energy and Thermal System)
درس و پایان نامه - 17897 3
مهندسی مکانیک
Master of Engineering
(Mechanical Engineering)
درس و پایان نامه - 17897 3
مهندسی (ایمنی، سلامت و محیط زیست)
Master of Engineering
(Safety, Health and Environment)
درس و پایان نامه - 17897
3
مهندسی تولیدات الکترونیکی
Master of Engineering
(Electro-Manufacturing)
درس و پایان نامه - 17897 3
الکترونیک و کنترل صنعتی
Master of Engineering
(Industrial Electronics and Control)
فقط درس -   17747 3
مهندسی (تمامی گرایشها)
Master of Science Engineering
فقط پایان نامه  -   6371 2

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه - 14542  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده علوم کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
علوم کامپیوتر
Master of Computer Science
درس و پایان نامه - 
فقط پایان نامه - 
15916 
8771
3
 2
علوم کتابخانه و اطلاعات
Master of Library and Information Science
فقط درس - 
درس و پایان نامه - 
10997
 10997

3
مهندسی نرم افزار
Master of Software Engineering
درس و پایان نامه -  17087
تکنولوژی اطلاعات
Master of Information Technology
فقط درس - 
درس و پایان نامه - 
14537
  15647 

3

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
فقط پایان نامه -  11092 4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده محیط مصنوعی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
املاک
Master of Real Estate
درس و پایان نامه -  15371 2
معماری
(Master of Science (Architecture
فقط پایان نامه -  9371 2
ساختمان
(Master of Science (Building
فقط پایان نامه -  9371 2
املاک
(Master of Science (Real Estate 
فقط پایان نامه -  9371 

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه -  14542  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده علوم

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
بیوتکنولوژی
Master of Biotechnology
 درس و پایان نامه -   11417 3
تکنولوژی (مدیریت محیط زیست)
Master of Technology
(Environmental Management)
درس و پایان نامه -   11417 3
تکنولوژی (علم مواد)
Master of Technology
(Material Science)
درس و پایان نامه -   11417 3
زمین شناسی نفتی
Master of Science in Petroleum Geology
فقط درس -   18497 3
فلسفه علوم و سیاست علوم و تکنولوژی
Master of Science (Philosophy of Science
(and Science & Technology Policy Studies
فقط درس -   8147 3
فیزیک کاربردی
(Master of Science (Applied Physics
فقط درس -   9647 3
شیمی تجزیه
(Master of Science (Analytical Chemistry
فقط درس -   12647 3
آمار
(Master of Science (Statistics
فقط درس -   8897 3
علوم (به جز ریاضیات و فلسفه علوم)
Master of Science
(except Maths & Science Philosophy)
فقط پایان نامه -  8621 2
ریاضیات
(Master of Science (Maths
فقط پایان نامه  -  6371 2
فلسفه علوم
(Master of Science (Science Philosophy
فقط پایان نامه  -  4871 2

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
به جز ریاضیات و فلسفه علوم
Doctor of Philosophy
(except Maths & Science Philosophy)
 فقط پایان نامه - 17542  4
ریاضیات و فلسفه علوم
Doctor of Philosophy
(Maths & Science Philosophy)
 فقط پایان نامه - 13042 4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده دندانپزشکی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
علم دندان
Master of Dental Science
فقط پایان نامه -  13932 2
دندانپزشکی بالینی
Master of Clinical Dentistry
(Oral and Maxillofacial Surgery)
درس و پایان نامه -  155364 8
دندانپزشکی بالینی
Master of Clinical Dentistry
(Oral Pathology and Ooral Medicine)
درس و پایان نامه -  155364 8
اورتودنسی
Master of Orthodontics
درس و پایان نامه -  155364  8
جراحی دندان
(Master of Dental Surgery (Oral Implantology
درس و پایان نامه -  60202  4
جراحی دندان
(Master of Dental Surgery (Peridontology
درس و پایان نامه -  60202  4
جراحی دندان
(Master of Dental Surgery (Prosthetic
درس و پایان نامه -  60202 4
بهداشت عمومی دندان
(Master of Science (Dental Public Health
درس و پایان نامه -  44650 4
بهداشت عمومی (بهداشت دهان)
(Master of Public Health (Oral Health
درس و پایان نامه -  89450 8

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(دلار آمریکا)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه - 49282  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده بازرگانی و حسابداری

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
مدیریت بازرگانی
(Master of Business Administration (MBA
فقط درس -  28180 3
مدیریت
Master of Management
فقط درس -  23548 3

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه -  19552  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده اقتصاد و مدیریت

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
اقتصاد
Master of Economics
فقط درس - 
فقط پایان نامه - 
10817
6971
2
 2
مدیریت عمومی
Master of Public Administration
فقط درس - 
فقط پایان نامه - 
12482
6971
2
 2
آمار کاربردی
Master of Applied Statistics
فقط درس - 
فقط پایان نامه - 
10817
6971
2
 2

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه - 17842  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده حقوق

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
حقوق
Master of Laws
فقط درس - 
درس و پایان نامه - 
فقط پایان نامه  - 
6851
7127
6371
2
3
2
حقوق جزائی
Master of Criminal Justice
فقط درس -  8297 2

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه - 13042  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده زبان و زبانشناسی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
انگلیسی بعنوان زبان دوم
 Master of English as a Second Language
فقط درس - 
درس و پایان نامه - 
8319
 8177
3
 3
زبان شناسی
Master of Linguistics
فقط درس - 
درس و پایان نامه - 
8319
 8177
3
 3
زبانهای مدرن
Master of Modern Language Studies
فقط درس - 
درس و پایان نامه - 
8319
 8177
3
 3

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه - 16042  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده هنر و علوم اجتماعی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
علوم چاپ
Master of Publishing Studies
 درس و پایان نامه -  6917 3
علوم دفاعی و استراتژی
Master of Strategic and Defence Studies
درس و پایان نامه -  9617 3
تاریخ جنوب شرق آسیا
(Master of Arts (Southeast Asian History
درس و پایان نامه -  6917 3
تاریخ مالزی
(Master of Arts (Malaysian History
درس و پایان نامه -  6917 3
مطالعات تمدن
(Master of Arts (Civilisation Studies
درس و پایان نامه -  8266 3
ادبیات انگلیسی
(Master of Arts (English Literature
درس و پایان نامه -  6917 3
هنر
Master of Arts
فقط پایان نامه -  5621 2

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه -  11542 4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

دانشکده آموزش

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
آموزش
Master of Education
فقط درس - 
درس و پایان نامه - 
10997
 9527
3
مشاوره
Master of Counseling
درس و پایان نامه -  14597 3
مدیریت آموزشی
Master of Educational Management
فقط درس -  10997 3
تکنولوژی آموزشی
Master of Instructional Technology
فقط درس -  10997 3
آموزش دوران کودکی
Master of Early Childhood Education
فقط درس -  10997 3
آموزش ریاضی بوسیله تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
Master of Mathematics Education with Information and Communication Technology
فقط درس -  12077 3
آموزش علوم بوسیله تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
Master of Science Education with Information and Communication Technology
فقط درس -  12077 3

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
درس و پایان نامه - 
 فقط پایان نامه - 
32178
  12442 
4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

آکادمی علوم اسلامی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
شریعت
Master of Syariah
درس و پایان نامه - 
فقط پایان نامه - 
4937
3851
3
 2
اصول الدین
Master of Usuluddin
درس و پایان نامه - 
فقط پایان نامه - 
4937
3851
3
 2
علوم اسلامی
Master of Islamic Studies
فقط پایان نامه -  3865 2

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه -  10702  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

انیستیتو ریاست

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
ریاست
Master of Principalship
فقط درس -  9287 3
ریاست (برنامه اجرائی)
Master of Principalship
(Executive Programme)
فقط درس -  22672 4

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه -  14917  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

انیستیتو سیاست عمومی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
سیاست عمومی
Master of Public Policy 
فقط درس -  24497 2


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

کانون ورزشها

رشته های ارائه شده

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه -  12530  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

کانون فرهنگی

رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
هنرهای نمایشی (نمایشنامه، موسیقی، رقص)
Master of Art (Performing Arts)  
 فقط پایان نامه - 
درس و پایان نامه - 
6371
9617
2
 3
هنرهای بصری
(Master of Art (Visual Arts
 فقط پایان نامه - 
درس و پایان نامه - 
6371
 9617
2
 3

● دکترا:

رشته نوع حداقل شهریه
(رینگیت)
حداقل طول دوره (ترم )
تمامی گرایشها
Doctor of Philosophy
 فقط پایان نامه -  13042  4


توضیح : مبلغ شهریه ذکر شده برای حداقل طول دوره میباشد.

تیم دانشجویی جهان تحصیل

تحصیل زندگی کار در مالزی
تحصیل،زندگی ،کار در هندوستان
تحصیل،زندگی ،کار در استرالیا

 

Flag Counter