چهارشنبه, 19 ژانويه 2022
لوگو


                       EN      FR      PR                           

  •   e.mail:jahantahsil@gmail.com   
  •            ID Skype :      Jahantahsil     
  •            Telegram :   @Jahantahsil     
  •        Whats app: +46-765196808     
  •           تماس رایگان و  سریع با تیم            

ابزار اینستا گرام
آسیا
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 23519 | بازدید امروز : 26730 | کل بازدید : 23529989 | بازدیدکنندگان آنلاين : 5 
به وبسایت تیم دانشجویی جهان تحصیل خوش آمدید. * WWW.JAHANTAHSIL.COM بازدیدکننده عزیز، در نظر داشته باشید که کلیه تعهدات از قبیل انعقاد توافق نامه ها (قراردادها) فقط در صورتی که از ایمیل jahantahsil@gmail.com ارسال شود دارای ارزش است. و هیچ نماینده ای ، با نام جهان تحصیل ،اجازه دریافت مبلغ و انعفاد قرارداد را ندارد.صفحه اصلی > آسیا > مالزی  >  رشته های USM 
رشته های USM

USM

دانشکده علوم زیستی
(School of Biological Sciences)

رشته های ارائه شده

●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق )  شهریه هر ترم
(رینگیت)
بیولوژی آبزیان
(Aquatic Biology)
- Aquaculture
 - Limnology
 - Marine Ecology
 - Oceanography
 - Coastal Ecosystem
 - Plankton Ecology and Productivity
 - Aquatic Animal Diseases
 - Aquatic Animal Nutrition
 - Lchthyology
1860
حشره شناسی کاربردی
(Applied Entomology)
- Entomology
 - Insect Ecology
 - Insect Systematics
 - Insect Biochemistry and Physiology
 - Medical Entomology
 - Urban and Industrial Entomology
 - Agricultural Entomology
 - Pest Management
 - Entomology/Bioindicators
 - Biological Control of Vectors
 - Tropical Disease Vectors
 - Agricultural Disease Vectors
1860
جانور شناسی
(Zoology)
- Animal Taxonomy
 - Entomology
 - Mammalogy
 - Herpetology
1860
بیو تکنولوژی
(Biotechnology)
- Cell Culture Technology
 - DNA Probes Technology
 - Enzyme Technology
 - Immunology
 - Industrial Biotechnology
 - Microbial Biotechnology
 - Micropropagation Techniques
 - Molecular Biology
 - Genetics and Plant Biotechnology
 - Tissue Culture
1860
بیو لوژی محیطی
(Environmental Biology)
- Soil Sciences
 - Tropical Forest Ecology
 - Tropical Wetland Ecology
 - Chemical Ecology
 - Population and Community Ecology
 - Environmental Pollution
 - Biodiversity Conservation
 - Wildlife Ecology and Management
 - Animal Behaviour
1860
میکروبیولوژی
(Microbiology)
- Bacteriology
 - Mycology
 - Parasitology
 - Environmental Microbiology
 - Industrial Microbiology
 - Immunology
1860
پاتولوژی گیاهی
(Plant Pathology)
- Plant Pathogen
 - Tropical Plant Diseases
 - Plant Disease Management and Control
 - Mycoherbicides
 - Mycorrhiza
1860
گیاه شناسی
(Botany)
- Plant Taxonomy
 - Plant Tissue and Cell Culture
 - Weed Biology
 - Molecular Taxonomy
1860
انگل شناسی
(Parasitology)
- Parasite Biology
 - Protozoology
 - Helminthology
1860
بیو لوژی دریایی و ساحلی
(Marine & Coastal Biology)
- Study on Mangrove Ecosystem
 - Marine Pollution & Toxicology
 - Marine Culture
 - Coral reefs
 - Ecosystems
 - Integrated Coastal Zone Management
1860

دانشکده علوم شیمیایی
(School of Chemical Sciences)


رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس بصورت درس و پایان نامه (Coursework and Dissertation) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
کاربرد تجهیزات شیمیایی
(Chemical Instrumentation)
- Quality Control in Chemistry
 - Atomic Spectroscopy
 - Molecular Spectroscopy
 - Electrochemical Methods
 - Separation Methods
 - Surface and Thermal Analysis
 - Environmental Pollution and Monitoring Techniques  
9900

●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
شیمی آلی
(Organic Chemistry)
- Organic Synthesis
 - Natural Products Chemistry
 - Macrocyclic Chemistry
1860
شیمی فیزیک
(Physical Chemistry)
- Surface Chemistry and Catalysis
 - Environmental Chemistry
 - Electroplating/Electrolessplating
1860
شیمی غیر آلی
(Inorganic Chemistry)
- Inorganic Polymer
 - Organometalic Chemistry
 - Inorganic Synthetic Chemistry
 - Coordination Chemistry
1860
شيمى صنعتى
(Industrial Chemistry)
- Material Chemistry and Advanced Materials
 - Composite Materials and Ceramics
 - Polymer Chemistry
 - Palm Oil Chemistry
 - Corrosion Chemistry and Coating
 - Petroleum Engineering
1860
شيمى تجزيه
(Analytical Chemistry)
- Pollution Studies
 - Biosensors
 - Electroanalytical Chemistry
 - Separation Chemistry
 - Chemical Education
 - Photocatalysis
 - Conducting Polymers
 - Electrochemistry
1860

دانشکده علوم ریاضیات
(School of Mathematical Sciences)


رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس بصورت درس و پایان نامه (Coursework and Dissertation) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
آمار
(Statistics)
- Statistical Inference
 - Stochastic Processes
 - Categorical Data Analysis
 - Statistical Reliability
 - Linear Models
9900
ریاضیات
(Mathematics)
- Numerical Methods for Differential Equations
 - Mathematical Modelling
 - Computational Mathematics
 - Curve & Surface Methods for CAGD
 - Computational Linear Algebra and Function Approximation
9900


 

● فوق لیسانس بصورت فقط درس (Coursework Only) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
تدریس ریاضیات
(Teaching of Mathematics)
- Number Theory
 - Euclidean Geometry
 - Operations Research
 - Statistical Methods for Research
 - Probability Theory
 - Research Project
 - Linear Algebra
 - Analysis - Combinatories
 - Statistical Inference
 - Mathematics and Technology
 - Theories of Teaching and Learning Mathematics
9900


●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
ریاضیات
(Mathematics)
- Coding Theory
 - Complex Analysis 
 - Computer Aided Geometric Design
 - Econometrics
 - Environmental and Ecosystem Modelling
 - Functional Analysis
 - Graph Theory - Group Theory
 - Industrial Statistics
 - Medical Statistics
 - Moufang Loops
 - Number Theory
 - Numerical Analysis
 - Operations Research
 - Parallel Numerical Algorithms
 - Signal Processing
 - Stochastic Processes
 - Computational Intelligence (Genetic Algorithms, Neural Networks) 
1860

دانشکده فیزیک
(School of Physics)


رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس بصورت درس و پایان نامه (Coursework and Dissertation) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
ژئوفیزیک کاربردی
(Applied Geophysics)
- Potential Field Exploration Methods
 - Seismic Interpretation
 - Geoenvironmental Issues
 - Formation Evaluation
 - Remote Sensing Applications
 - Engineering Geoscience
 - Petroleum Geoscience
9900


 

● فوق لیسانس بصورت فقط درس (Coursework Only) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
فیزیک جامدات
(Solid State Physics)
- Solid State Physics I
 - X-Ray Structure Analysis
 - Measurement & Experimental Techniques I
 - Physics of Optical Communication
 - Solid State Physics II
 - Semiconductor Physics
 - Measurement & Experimental Techniques II
 - Semiconductor Devices
9900
فیزیک پزشکی
(Medical Physics)
- Human Anatomy and Physiology
 - Radiation Physics
 - Dosimetry and Radiation Protection
 - Physics of Diagnostic Radiology
 - Medical Physics Practical I
 - Nuclear Medicine and Radiotherapy Physics
 - Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging
 - Radiobiology and Radiation Chemistry
 - Medical Physics Practical II
9900


●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
فیزیک
(Physics)
- Astronomy
 - Biophysics
 - Medical Physics
 - Solid State Physics
 - Geophysics
 - Remote Sensing and Image Processing
 - Applied Physics
 - Energy Studies
 - Engineering Physics  
 - Theoretical Physics (Applied Optics, Condensed Matter, Particle Physics) 
1860

دانشکده آموزش از راه دور رشته های علوم
(School of Distance Education)


رشته های ارائه شده
 

●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
فیزیک
(Physics)
- Renewable Energy and Energy Efficiency Studies and Education
 - Physics Education
 - Radiation Physics
 - Medical Physics
 - Surface Analysis
 - Materials Science
 - Computational Solid State Physics
 - X-Ray Crystallography
1860
بیولوژی
(Biology)
- Microbiology
 - Biotechnology
 - Bioinformatics
 - Biology and Ecology of Vertebrates
 - Physiology of Aquatic Plants
 - Algology . Seaweed Culture
 - Genetics . Molecular Biology
 - Botany . Ecology
 - Environmental Biology
 - Tissue Culture
 - Supercritical Fluid Technology
 - Physiology of Plant Development
1860
شیمی
(Chemistry)
- Organic Chemistry
 - Natural Products
 - Analytical Chemistry
 - Atomic Spectroscopy
 - Inorganic Chemistry (Coordination . Computational)
 - Organometallic Chemistry
 - Inorganic Chemistry
1860
ریاضیات
(Mathematics)
- Measurement
 - Applied Statistics
 - Econometrics
 - Games and Decision
 - Mathematical Modelling
 - Pure Mathematics
 - Statistics
 - Computer Aided Geometric Design
 - Operations Research
1860
علوم محیطی
(Environmental Science)
- Environmental Management and Audit
 - Geographical and Environmental Education
 - Environmental Chemistry
1860

دانشکده تکنولوژی صنعتی
(School of Industrial Technology)


رشته های ارائه شده
 

●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
تکنولوژی غذایی
(Food Technology)
- Chemical and Physical Modification of Starches and Other Polysaccharides
 - Development of Value-added Products from Agricultural Wastes
 - Food Preservation by Hurdle Technology
 - Post-harvest Studies of Tropical Fruits
 - Functional Foods
 - Shelf-life Stabilisation of Traditional Food
 - Development of Bakery Products
 - Biodegradable Films and Coatings
 - Microencapsulation Studies
 - Food Safety and Quality
 - Instrumental and Chemical Analysis of Foods
 - Food Processing and Preservations
 - Fish and Marine Products Development
 - Nutritional Evaluation of Food Products
 - Halal Management of Food Products
 - Food Biopolymer Structure-function
 - Enzyme Technology
 - Fermentation
 - Food Biotechnology
 - Food Microbiology
 - Evaluation of Probiotics and Prebiotics as Food Adjuncts
2100
Bioresource, Paper and Coating)
 (Technology
- Paper Recycling
 - Alternative Source for Pulp
 - Environmentally Friendly Technologies for Pulp Manufacture
 - Treatment and Preservation of Wood and Wood Composites
 - Wood-thermoplastic Composites (Wood-polymer Composites)
 - Wood-thermoset Composites
 - Membrane Technology
 - Wood-adhesive Interactions and Technology
 - Development of Environmental Friendly Coating Methods
 - Wood Preservation
 - Wood Anatomy
 - Wood Composite
 - Pulp and Paper Technology
 - Production Technology
 - Advanced Lignocellulosic Composite (Thermoset and Thermoplastic-based)
 - Ultraviolet Curing Coatings
 - Adhesive Technology
2100
تکنولوژی محیطی
(Environmental Technology)
- Industrial and Domestic Waste Treatment
 - Supercritical Fluid Extraction
 - Environmental Audit and Technology
 - Waste Management and Life Cycle Assessment 
 - Air Pollution Control
 - Fluid Thermodynamics
 - Waste Water Treatment
 - Turbulence Mixing
 - Filtration
 - Environmental Politics
 - Numerical Simulation and Modelling
2100

دانشکده ساختمان، خانه سازی و برنامه ریزی
(School of Housing, Building & Planning)


رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس بصورت درس و پایان نامه (Coursework and Dissertation) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
توسعه توریسم
(Tourism Development)
- Tourism Planning and Development
 - Tourism Policy and Organisation
 - The Design of Tourism & Recreational Projects 
 - Sustainable Tourism Development
 - Research Methods and Techniques
 - Infrastructure and Tourism Services
 - The Business and Economy of Tourism
 - Tourism Workshop
10890


 

● فوق لیسانس بصورت فقط درس (Coursework Only) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
تکنولوژی ساختمان
(Building Technology)
- Building Science and Environment
 - Structural System and Design
 - Construction and Materials Technology
 - Building Services Technology
 - Soil Mechanics & Foundation Structures
 - Construction Geotechnics
 - Construction Technology
 - Building Infrastructures
 - Energy in Buildings
 - Building Maintenance
 - Building Automation System
 - Building Control and Instrumentation
10890
خانه سازی
(Housing)
- Planning and Housing Development
 - Research Project in Housing
 - Housing Research Methods
 - Housing Design
 - Housing and Technology
 - Research Project in Housing
 - Housing Design
 - Housing and Technology
 - Law and Housing
 - Case Studies
 - Research Project in Housing
 - Socio-Economic Aspects of Housing
 - Housing Management and Finance
 - Case Studies
 - Research Project in Housing
 - Landscape Resource Management
 - Environmental Impact Assessment
 - Development Planning
 - Urban Development Planning
 - Regional and Rural Planning
 - Economics and Financial Management
 - Organisation and Management
 - Project Organisation and Management
10890
معمارى طبيعت
(Landscape Architecture)
- Landscape Construction
 - Landscape Horticulture
 - Landscape Studio 1
 - Theory & Philosophy of Landscape Design
 - Basic Ecology
 - Botany
 - Legislation Aspect & Professional Practice Practical Training
 - Inter-Semester break (10 weeks)
 - GIS for Landscape Design
 - Landscape Resource Management
 - Landscape Studio 2
 - Environmental Impact Assessment
 - Hydrology & Watershed Management
 - Landscape Architecture Research (2 Semesters)
 - Landscape Design Graphic Studio
10890
برنامه ریزی
(Planning)
- Planning Studio 3
 - Planning Studio 4
 - Planning Studio 5
 - Planning Studio 6
 - Development Planning
 - Theory & Philosophy of Planning
 - Methodology & Technique of Research
 - Principles of Planning
 - Urban Development Planning
 - Methods of Planning Analysis
 - Regional and Rural Planning
 - Computer Application in Planning
 - Planning Law and Administration
 - Infrastructure Technology
 - Urban & Regional Economics
 - Transportation Planning
 - Social Aspects in Planning
 - Traffic Planning
 - Landscape Planning
 - Valuation
 - Tourism Planning and Development
 - Conservation
 - Housing Studies
 - Urban Design
 - Design of Roads and Highways
10890
مدیریت پروژه
(Project Management)
- Economics & Financial Management
 - Management & Organisational Systems
 - Development Management & Design Economics
 - Legislative Environment
 - Organisation & Project Management
 - Construction Management and Facilities Management
 - Case Study I
- Case Study II
10890


●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
تکنولوژی ساختمان
(Building Technology)
- Building Infrastructure
 - Water Reticulation and Distribution System
 - Waste Water Treatment
 - Drainage and Flood Control
 - Road and Highway
 - Construction Materials and Technology
 - Ferrocement Technology
 - Lightweight Concrete
 - Reinforced Concrete Structures
 - Structural Analysis, Design Optimisation and Accessment
 - Geotechnology
 - Earthquake Engineering
 - Marine and Coastal Development
 - Building Services and Engineering
 - Fire Safety
 - Thermal Comfort
 - Ventilation and Air-conditioning
 - Energy Conservation
 - Services Management
 - Maintenance
 - Impact Assessment
 - Environmental Management
 - Building Science
 - Acoustic
 - Illumination/Lighting
 - Ergonomics
 - Occupational Safety and Heath
2100 
مدیریت پروژه
(Project Management)
- Construction Management
 - Financial Management
 - Development Management
 - Construction Knowledge Contribution Based
 - Facilities Management
 - Construction Economics
 - Marketing Construction Management
 - Risk Management
 - Safety Management
 - Quality Management
 - Property Management
 - Productivity Studies Management
 - Site Management
 - Construction Resources Management
 - Business Management
 - Motivation
 - Entrepreneurship Studies
 - Corporate Management
 - Leadership
 - Supply Chain Management
 - Lean Construction Management
 - Green Construction Management
 - Sustainable Construction Management
 - Services Management
 - Industrial Management
 - Sustainable Facility Management
 - Space Management
 - Investment Management
 - Portfolio Management
 - Construction Laws
2100
معماری
(Architecture)
- Energy Efficient Design
 - Environmental Design: Lighting
 - Environmental Design: Acoustic
 - Environmental Design: Thermal Comfort
 - Architecture History and Theory
 - Vernacular Architecture
 - Sustainable Architecture
 - Housing Design
 - Computer Aided Design (CAD)
 - Human Factors in Architecture
 - Architecture Design
 - Fire Safety Design
 - Construction Materials and Technology Design
 - Architecture Management and Practice
 - Architecture Pedagogy
 - Urban Design/Urban Management/Urban Conservation/Urban Culture
 - Building Conservation
 - Building Performance
 - Intelligent Building Design
 - Design of High-Rise Building
2100 
معماری طبیعت
(Landscape Architecture)
- Crime and the Environment
 - Open Space
 - Park and Recreation
 - Landscape Ecology
 - Landscape Management
 - Landscape Planning
 - Landscape Technology
 - Landscape Geographical Information System
2100 
طراحی داخلی
(Interior Design)
- Exhibition and Display
 - Interior Lighting
 - Human Comfort
 - Design Management
 - Interior Preservation
 - Interior Design Management
2100
خانه سازی
(Housing)
- Affordable Housing
 - Social Housing (Residential Neighborhood and Mobility)
 - Security and Community Development
 - Housing Delivery System
 - Housing Design and Construction
 - Housing Market
2100
نظارت
(Quantity Surveying)
- Value Management
 - Cost Management
 - Design Economics and Management
 - Construction Re-Engineering
 - ICT in Construction
 - Corporate Transformation in Construction
 - Alternative Dispute Resolution and Construction Contracts
2100
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
(Urban and Regional Planning)
- Community Development
 - Housing Issues
 - Social Development
 - Geographical Information System
 - Rural Environment/Planning
 - Sustainable Development
 - Conservation
 - Urban Planning and Management
 - Urban and Rural Poverty
 - Urban Studies - Urban/Environment Planning
 - Tourism
 - Resource Planning
 - Transport Planning
 - Landscape
2100
توسعه توریسم
(Tourism Development)
- Tourism Planning/Sustainable Tourism Development
 - Heritage Tourism
 - Cultural Tourism
 - Ecotourism/Nature Tourism
 - Special Interest and Alternative Tourism
 - Border and Regional Tourism
 - Community Participation in Tourism
 - Resort and Park Development
 - Tourism Infrastructure
 - Tourism Policy
 - Tourism Organisation
 - Tourism Business and Marketing
2100

علوم داروئی
(School of Pharmaceutical Sciences)


رشته های ارائه شده

● دکترا بصورت درس و پایان نامه (Coursework and Dissertation) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
داروسازی بالینی
Doctor of Philosophy
(Clinical Pharmacy)
- Oncology Pharmacy
 - Public Health Pharmacy
 - Psychiatry Pharmacy
 - Nephrology Pharmacy
 - Intensive Care Pharmacy
49665


 

● فوق لیسانس بصورت فقط درس (Coursework Only) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
داروسازی بالینی
Master of Pharmacy
(Clinical Pharmacy)
- Pharmacotherapeutics I
 - Pharmacotherapeutics II
 - Pharmacotherapeutics III
 - Pharmacotherapeutics IV
 - Pharmacotherapeutics V
 - Biostatistics Studies Design & Clinical Studies
 - Pharmacokinetics
 - Clinical Pharmacy Practice
 - Internal Medicine
 - Intensive Care Medicine
 - Infectious Diseases
 - Surgery
 - Paediatrics
 - Psychiatry
 - Obstetrics and Gynaecology
 - Drug Information Service
 - Therapeutic Drug Monitoring
 - Total Parental Nutrition
 - Community Pharmacy Practice
 - Hospital Pharmacy Practice
16500


●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
علوم داروئی
(Pharmaceutical Sciences)
- Pharmaceutical Technology
 - Pharmaceutical Chemistry
 - Physiology
 - Pharmacology
 - Clinical Pharmacy
 - Social and Administrative Pharmacy
2625 

دانشکده علوم کامپیوتر
(School of Computer Sciences)


رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس بصورت درس و پایان نامه (Coursework and Dissertation) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
علوم کامپیوتر
Master of Science
(Computer Science)
- Research & Empirical Methods in Computer Science
 - Advanced Algorithms and Complexity
 - Evolutionary Computing
 - Language Engineering
 - Computer Vision and Image Analysis
 - Envisioning Information
 - Advanced Knowledge Management
 - Bioinformatics Computing
 - Advanced Distributed Systems Concepts and Design
 - Advance Data Communications and Computer Networks
 - Computer Security and Cryptography
 - Parallel Computing Architectures and Algorithms
 - Electronic Forensics
 - Specialised Systems Development
9900 
تکنولوژی اطلاعات
Master of Science
Information Technology)
(Technopreneurship
- Business Organisation and Environments
 - Platform Technologies and Programming
 - ICT Project Management and Research Method
 - Technopreneurship and Business Development
 - Cyber-Marketing
 - Financial Planning and Management
9900 


●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
علوم کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتComputer Science and)
(Information Technology
- Artificial Intelligence and Software Engineering
 - Health Informatics
 - Computational Linguistics
 - Computer Networks
 - Parallel and Distributed Processing
 - Information System/Information Technology
 - Multimedia Systems
2625 

دانشکده علوم کامپیوتر
(School of Computer Sciences)


رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس بصورت درس و پایان نامه (Coursework and Dissertation) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
علوم کامپیوتر
Master of Science
(Computer Science)
- Research & Empirical Methods in Computer Science
 - Advanced Algorithms and Complexity
 - Evolutionary Computing
 - Language Engineering
 - Computer Vision and Image Analysis
 - Envisioning Information
 - Advanced Knowledge Management
 - Bioinformatics Computing
 - Advanced Distributed Systems Concepts and Design
 - Advance Data Communications and Computer Networks
 - Computer Security and Cryptography
 - Parallel Computing Architectures and Algorithms
 - Electronic Forensics
 - Specialised Systems Development
9900 
تکنولوژی اطلاعات
Master of Science
Information Technology)
(Technopreneurship
- Business Organisation and Environments
 - Platform Technologies and Programming
 - ICT Project Management and Research Method
 - Technopreneurship and Business Development
 - Cyber-Marketing
 - Financial Planning and Management
9900 


●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
علوم کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتComputer Science and)
(Information Technology
- Artificial Intelligence and Software Engineering
 - Health Informatics
 - Computational Linguistics
 - Computer Networks
 - Parallel and Distributed Processing
 - Information System/Information Technology
 - Multimedia Systems
2625 

دانشکده علوم انسانی
(School of Humanities)


رشته های ارائه شده

● فوق لیسانس بصورت درس و پایان نامه (Coursework and Dissertation) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
زبان انگلیسی و زبانشناسی
Master of Arts
(Linguistics & English Language)
- Research Methods in Language Studies
 - Linguistic Studies
 - Graduate Seminars
 - Psychology and Sociology Language
 - Perspectives in English Language Studies
 - Literacy and Literature
9900
حدیث
(Master of Arts Hadith)
- Science of the Hadith
 - Critical Analysis on Hadith’s Text
 - Methodology of Muhaddithin
 - Study on Sources and Status of Hadith
 - The Narrators of Hadith
10890
زبان مالایی
Master of Arts
(Malay Language)
- Advanced Malay Phonetics and Phonology
 - Malay Sociology and Communication
 - The Theory and Method of Linguistics Research
 - Advanced Malay Syntax and Morphology
 - Advanced Malay Semantics and Discourse
 - Current Issues in Malay Language
10890
ادبیات
(Master of Arts Literature)
- Literary Theory and Criticism
 - Theory and Methods in Literary Research
 - Selected Works in Nusantara Literature
 - Conventions, Archetypes and Themes in Asian Literature
9900
ترجمه
Master of Arts
(Translation Studies)
- Advanced Theories of Translation
 - Advanced Principles and Methods of Translation
 - Graduate Seminar-Issues in Translation
 - Translation as a Profession
 - Literary Texts and Translation
 - Scientific and Technical Texts and Translation
10890
تاریخ جنوب شرق آسیا
Master of Arts
(Southeast Asian History)
- Theory and Research Methods in History
 - Political History of Malaysia
 - Socio-Economic History of Malaysia
 - Twentieth Century Southeast Asian History
 - Asian History: Intellectuals and the Current of Change
 - Southeast Asia in International History
9900
جغرافیا
Master of Science
(Geographic Information Science)
- Geographic Information Systems
 - Digital Remote Sensing
 - Research Method and Geographic Data Management
 - Location and Spatial Analysis
 - Dissertation
 - Geographic Information Science in Business and Services Planning
 - Geographic Information Science in Resource and Disaster Management
 - Geographic Information Science in Social and Public Policy Planning
10890


●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
علوم انسانی
(Humanities)
- Malay Linguistics/ Translation & Interpretation
 - English Language & Literature Studies
 - Geography
 - Literature
 - Islamic Studies
 - History
 - Islamic Civilization & Asian Civilization
 - Philosophy
 - Science & Mathematics Education
 - Curriculum & Instruction
 - Education, Psychology, Psychometric & Counselling
 - Professional Education, Leadership & Policy Studies
 - Multimedia Education & IT
 - Social & Philosophy of Education
 - Language Education & Literacy
1530


دانشکده علوم اجتماعی
(School of Social Sciences)


رشته های ارائه شده
 

● فوق لیسانس بصورت فقط درس (Coursework Only) :

رشته درسهای ارائه شده شهریه کل دوره
(رینگیت)
مدیریت اقتصاد
Master of Economic)
(Management
- Economics of Production and Consumption
 - Macroeconomic Management and Policy
 - Applied Econometrics
 - Issues in the Malaysian Economy
 - Research Project Seminar
 - Research Project
 - Global Resource Flows
 - Economics of Finance
 - Industrial Dynamics
 - Human Resource Economics
 - Resource and Environmental Economics
 - Micro Issues in Public Sector Economics
 - Comparative Economics Management
 - Independent Study
9900
مدیریت عمومی
(Master of Public Administration)
- Public Administration and the Political System
 - Research Methods
 - Organisational Management
 - Economics for the Public Sectors
 - Government and Politics in Malaysia
 - Public Sector Management
 - Issues in the Malaysian Economy
 - Public Policy Analysis and Design
 - Case Studies in Managing Public Policy
 - Managerial Leadership in the Public Sector
 - Case Study in Managing Public Policy
 - Decision Analysis: Process and Techniques
 - Conflict Resolution and Social Relations
 - Ethics and Administration
 - Science of Decisions
 - Globalisation and Regionalism
 - Environment, Development and Policy
 - Constitutional and Administrative Laws
 - Independent Studies
10890 
خدمات اجتماعى
(Master of Social Work)
- Advanced Social Work Theories with Individuals and Families
 - Advanced Social Work Theories with Group and Community
 - Social Policy & Social Services
 - Integrated Social Work Seminar
 - Social Work Education
 - Health and Well Being
 - Social Services Management
 - Advanced Social Work Research
 - Independent Studies
 - Practicum
 - Dissertation
10890
مطالعات دیپلماسی و بین المللی
Master of International and)
( Diplomacy Studies
- Fundamental Aspects of European Union
Law   
 - Politics and Decision-Making in EU
 - European Economic Integration
 - Policies of the European Union
 - The External Relations of the European 
Union   
 - International Relations and Diplomacy
 - International Political Economy
 - Research Methodology
 - Dissertation
10890
مدیریت توسعه اسلامی
(Master of Islamic Development Management)
- Islamic Tasawur and Epistemology
 - Islamic Development Management
 - Islamic Research Methodology
 - Human Capital Development
 - Management Methods for Development
 - Islamic-based Development Strategy
 - Islamic Asset and Fund Development
9900


●دکترا و فوق لیسانس بصورت فقط پایان نامه (Only by Research) :

رشته گرایش ( حوزه تحقیق ) شهریه هر ترم
(رینگیت)
جامعه شناسى و انسان شناسى
(Anthropology and Sociology)
- Cross-cultural Studies
 - Industrialisation and Urbanisation
 - Criminology
 - Human Ecology
 - Religion
 - Globalisation
 - Anthropology of Tourism
 - Chinese Entrepreneurships
 - Media and Cultural Studies
 - Enthnic Relations
 - Political Sociology
1530 
اقتصاد
(Economics)
- Finance
 - Public Finance
 - International Economics
 - Economic Development
 - Agriculture Economics
 - Labour Economics
 - Econometrics
 - Islamic Economics
 - Environmental Economics
 - Political Economy
 - Monetary Economics
1530
برنامه ريزى توسعه و مدیریت
Development Planning and)
(Management
- Comparative International Development
 - Politics and Development
 - Sustainable Development
 - Traditional Ecological Knowledge
 - Environmental Policy
 - Planning and Development
 - Poverty
 - Gender and Development
 - Demograply and Population Analysis
 - Urban and Regional Development
 - Industrial and Economic Development
 - Islamic Development Management
 - Housing Issues
1530
علوم سياسى
(Political Science)
- Political Thoughts
 - Comparative Politics
 - Public Administration and Public Policy
 - International Relations
 - Conflict and Peace
 - Development Administration
 - Public Policy Analysis
 - International Studies
1530
خدمات اجتماعى
(Social Work)
- Social Policy Administration
 - Community Work and Social Development
 - Social Work Methods
 - Social Work Education
 - Social Work Supervision
1530
روانشناسى
(Psychology)
- Social Psychology
 - Health Psychology
 - Counselling
1530


تیم دانشجویی جهان تحصیل

تحصیل زندگی کار در مالزی
تحصیل،زندگی ،کار در هندوستان
تحصیل،زندگی ،کار در استرالیا

 

Flag Counter