چهارشنبه, 19 ژانويه 2022
لوگو


                       EN      FR      PR                           

 •   e.mail:jahantahsil@gmail.com   
 •            ID Skype :      Jahantahsil     
 •            Telegram :   @Jahantahsil     
 •        Whats app: +46-765196808     
 •           تماس رایگان و  سریع با تیم            

ابزار اینستا گرام
اروپا
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 18013 | بازدید امروز : 23431 | کل بازدید : 23526690 | بازدیدکنندگان آنلاين : 3 
به وبسایت تیم دانشجویی جهان تحصیل خوش آمدید. * WWW.JAHANTAHSIL.COM بازدیدکننده عزیز، در نظر داشته باشید که کلیه تعهدات از قبیل انعقاد توافق نامه ها (قراردادها) فقط در صورتی که از ایمیل jahantahsil@gmail.com ارسال شود دارای ارزش است. و هیچ نماینده ای ، با نام جهان تحصیل ،اجازه دریافت مبلغ و انعفاد قرارداد را ندارد.صفحه اصلی > اروپا > نروژ > رشته های تحصیلی در نروژ 1 
رشته های تحصیلی در نروژ 1

رشته های ارائه شده در دانشگاه NTNU  نروژ:


 •     زیبایی شناسی ( دکترا )
 •     مطالعات آفریقا (یک ساله)
 •     مطالعات آفریقا (مدرک کارشناسی)
 •     ریاضیات کاربردی و مهندسی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     اخلاق کاربردی (فوق لیسانس -1 1،5 سال)
 •     زبانشناسی کاربردی (کارشناسی)
 •     زبانشناسی کاربردی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     فیزیک کاربردی و ریاضیات (از پایه کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     آبزیان تولید مواد غذایی ایمنی و کیفیت (فوق لیسانس -2 سال)
 •     باستان شناسی -کارشناسی)
 •     باستان شناسی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     معماری (کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     معماری (دکترا )
 •     نقد هنری و اشاعه فرهنگی (مدرک فوق لیسانس-2 سال)
 •     تاریخ هنر (کارشناسی)
 •     تاریخ هنر (فوق لیسانس -2 سال)
 •     تاریخ هنر (یک ساله)
 •   هنرهای زیبا (مدرک کارشناسی)
 •    زیست شناسی (کارشناسی)
 •     زیست شناسی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     زیست شناسی (دکترا)
 •     زیست شناسی و شیمی (یک ساله)
 •     بیوفیزیک (دکترا )
 •     بیوتکنولوژی (کارشناسی ارشد -2 سال)
 •     بیوتکنولوژی (کارشناسی ارشد -2 سال)
 •     بیوتکنولوژی (کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     بیوتکنولوژی (دکترا )
 •    زیست شناسی سلولی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مهندسی شیمی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مهندسی شیمی (دکترا )
 •     مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی (مدرک فوق لیسانس -2 سال)
 •     مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی (درجه کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     شیمی (مدرک کارشناسی)
 •     شیمی (کارشناسی ارشد (2 سال)
 •     شیمی (دکترا )
 •     کودک و بهداشت روانی نوجوانان (مدرک کارشناسی ارشد -1.5-2 سال)
 •     مطالعات در دوران کودکی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مهندسی عمران و محیط زیست (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مهندسی عمران و محیط زیست (کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     مهندسی عمران و حمل و نقل (دکترا )
 •     مطالعات کلاسیک در زبان و ادبیات (کارشناسی)
 •     علوم بالینی بهداشت (فوق لیسانس -2 سال)
 •     پزشکی بالینی (دکترا )
 •     روانشناسی بالینی، 6 سال (مطالعه حرفه ای)
 •     مهندسی عمران (ساحلی و دریایی) (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مهندسی و مدیریت (ساحلی و دریایی) (فوق لیسانس -2 سال)
 •     ارتباطات و فناوری (فوق لیسانس -5 سال)
 •     مقایسه ادبیات (کارشناسی)
 •     ادبیات تطبیقی ​​(فوق لیسانس -2 سال)
 •     مقایسه ادبیات (یک سال )
 •     دین تطبیقی ​​(کارشناسی)
 •     دین تطبیقی ​​(فوق لیسانس -2 سال)
 •     علوم کامپیوتر (فوق لیسانس -2 سال)
 •     علوم کامپیوتر (کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     ماده چگال فیزیک (فوق لیسانس -2 سال)
 •     Councelling (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مشاوره و آموزش بزرگسالان (کارشناسی)
 •     میراث فرهنگی (کارشناسی)
 •     میراث فرهنگی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     رقص (کارشناسی)
 •     رقص (فوق لیسانس -2 سال)
 •     توسعه (فوق لیسانس -2 سال)
 •     تعلیم (فوق لیسانس -2 سال)
 •     معلولیت و جامعه (فوق لیسانس -2 سال)
 •     درام و تئاتر (کارشناسی)
 •     درام و تئاتر (فوق لیسانس -2 سال)
 •     اقتصاد (برنامه مدرک کارشناسی)
 •     اقتصاد (مدرک فوق لیسانس -2 سال)
 •     اقتصاد (کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     اقتصاد (دکترا )
 •     اقتصاد (برنامه یک ساله)
 •     آموزش (کارشناسی)
 •     آموزش و پرورش (فوق لیسانس -2 سال)
 •     آموزش (دکترا)
 •     آموزش (یک ساله)
 •     مهندسی برق (دکترا )
 •     مهندسی برق و قدرت (دکترا )
 •     مهندسی برق (مدرک فوق لیسانس -2 سال)
 •     الکترونیک (فوق لیسانس -5 سال)
 •     الکترونیک و مخابرات (دکترا )
 •     مهندسی  الکترونیک (فوق لیسانس -2 سال)
 •     سیستم های جاسازی شده کامپیوتر (فوق لیسانس -2 سال)
 •     انرژی و محیط زیست مهندسی (فوق لیسانس -5 سال)
 •     انرژی و فرایند مهندسی (دکترا)
 •     استفاده از انرژی و برنامه ریزی انرژی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مهندسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     مهندسی سایبرنتیک (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مهندسی سایبرنتیک (فوق لیسانس -5 سال)
 •     مهندسی سایبرنتیک (دکترا)
 •     طراحی مهندسی و مواد (دکترا)
 •     انگلیسی (کارشناسی)
 •     انگلیسی -فوق لیسانس (2 سال)
 •     زبانشناسی انگلیسی و اکتساب زبان (مدرک فوق لیسانس -2 سال)
 •     انگلیسی (یک ساله)
 •     کارآفرینی -فوق لیسانس (2 سال)
 •     کارآفرینی و علوم اجتماعی (کارشناسی ارشد -2 سال)
 •     شیمی  و سم شناسی محیط زیست (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مطالعات  اروپا (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مطالعات اروپایی و زبانهای خارجی -کارشناسی)
 •     ورزش فیزیولوژی و علوم ورزشی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مدیریت امکانات (فوق لیسانس -2 سال)
 •     فیلم و Videoproduction (فوق لیسانس -2 سال)
 •     تولید فیلم و ویدئو (کارشناسی)
 •     مطالعات  فیلم (کارشناسی)
 •     مطالعات  فیلم (فوق لیسانس -2 سال)
 •     اقتصاد مالی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     هنرهای زیبا (فوق لیسانس -2 سال)
 •     زبان فرانسه (کارشناسی)
 •    زبان فرانسوی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     فرانسه (یک ساله)
 •     جغرافیا (کارشناسی)
 •     جغرافیا (فوق لیسانس -2 سال)
 •     جغرافیا (دکترا )
 •     جغرافیا (یک سال)
 •     جغرافیا کاربرد ی (فوق لیسانس 5 سال)
 •     زمین شناسی (کارشناسی)
 •     زمینشناسی - فوق لیسانس (2 سال)
 •     مهندسی  زمین شناسی و منابع معدنی (دکترا)
 •     ژئوتکنیک و Geohazards (فوق لیسانس -2 سال)
 •     Geotechnology (کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     آلمانی (کارشناسی)
 •     آلمانی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     آلمانی (یک ساله)
 •     جهانی شدن (فوق لیسانس -2 سال)
 •     بهداشت، محیط زیست و ایمنی -فوق لیسانس -2 سال)
 •     علوم  بهداشت و درمان (فوق لیسانس -2 سال)
 •     علوم بهداشتی (دکترا)
 •     تاریخ ( کارشناسی)
 •     تاریخ (فوق لیسانس -2 سال)
 •     تاریخ و فرهنگ (دکترا )
 •     تاریخچه -یک ساله)
 •     تاریخچه -کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     توسعه بشر (فوق لیسانس -2 سال)
 •     علوم انسانی مطالعات دوره های مدولار (یک ساله)
 •     علوم حرکت انسان (کارشناسی)
 •     علوم بشر (فوق لیسانس -2 سال)
 •     مهندسی  هیدرولیک و محیط زیست (دکترا )
 •     توسعه برق آبی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     طراحی هندسی صنعتی (مدرک فوق لیسانس -2 سال)
 •     طراحی مهندسی صنعتی (کارشناسی ارشد -5 سال)
 •     مهندسی طراحی صنعتی (دکترا )
 •     اکولوژی صنعتی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     اکولوژی صنعتی (دکترا)
 •     اقتصاد صنعتی و مدیریت تکنولوژی (کارشناسی ارشد (5 سال)
 •     اقتصاد صنعتی و مدیریت فناوری (دکترا )
 •     انفورماتیک (مدرک کارشناسی)
 •     انفورماتیک (مدرک فوق لیسانس (2 سال)
 •     انفورماتیک (یک سال )
 •     فناوری اطلاعات و ارتباطات (دکترا )
 •     سیستم های اطلاعاتی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     فناوری اطلاعات (دکترا )
 •     مهندسی  نوآورانه انرژی پایدار (فوق لیسانس (2 سال)
 •     تحقیقات  کودکان (دکترا )
 •     مطالعات فرهنگی - میان رشته ای  (دکترا )
 •     مطالعات میان رشته ای از جنسیت و فرهنگ (مدرک فوق لیسانس (2 سال)
 •     برنامه مقدماتی برای دانشجویان خارجی (برنامه یک ساله)
 •     زبان و زبانشناسی (دکترا)
 •     زبان و ادبیات (کارشناسی)
 •     مطالعات زبان با آموزش و پرورش (فوق لیسانس (5 سال)
 •     لاتین (یک ساله)
 •     فلزات سبک ، سیلیکون و تولید الیاژ اهن دار (فوق لیسانس (2 سال)
 •     تولید فلزات سبک (فوق لیسانس (2 سال)
 •     زبانشناسی (کارشناسی)
 •     زبانشناسی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     زبانشناسی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     توسعه دریایی ساحلی (مدرک فوق لیسانس (2 سال)
 •     دریایی فناوری (فوق لیسانس (2 سال)
 •     دریایی فناوری (فوق لیسانس (2 سال)
 •     فناوری  دریایی (فوق لیسانس (5 سال)
 •     فناوری  دریایی (دکترا )
 •     مهندسی و دریایی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     مهندسی و علم و مواد -کارشناسی ارشد (5 سال)
 •     فناوری و مواد  -فوق لیسانس (2 سال)
 •     تکنولوژی مواد (دکترا)
 •     علوم ریاضی (کارشناسی)
 •     علوم ریاضی (دکترا )
 •     ریاضی علوم (یک ساله)
 •     ریاضیات -فوق لیسانس (2 سال)
 •     ریاضیات - فوق لیسانس (2 سال)
 •     مهندسی مکانیک -فوق لیسانس (2 سال)
 •     مهندسی مکانیک -فوق لیسانس (5 سال)
 •     فناوری اطلاعات رسانه ، ارتباطات -فوق لیسانس (2 سال)
 •     مطالعات رسانه (برنامه کارشناس)
 •     مطالعات رسانه : فرهنگ بصری (مدرک فوق لیسانس (2 سال)
 •     پزشکی مطالعات ها ( مطالعه حرفه ای)
 •     پزشکی و فناوری (فوق لیسانس -2 سال)
 •     پزشکی و فناوری (دکترا)
 •     پزشکی مولکولی (فوق لیسانس -2 سال)
 •     پزشکی ملکولی (دکترا )
 •     موسیقی شناسی (کارشناسی)
 •     موسیقی شناسی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     موسیقی - فوق لیسانس (2 سال)
 •     مطالعات موسیقی (کارشناسی (4 سال)
 •     فناوری  موسیقی (کارشناس)
 •     فناوری  موسیقی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     نانو تکنولوژی ( کارشناسی ارشد (5 سال)
 •     فناوری گاز طبیعی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     مدیریت منابع طبیعی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     علوم طبیعی -کارشناسی ارشد (5 سال)
 •     علوم اعصاب -فوق لیسانس (2 سال)
 •     علوم اعصاب (دکترا )
 •     زبان نوردیک و مطالعات ادبیات - (یک ساله)
 •     نروژی به عنوان زبان دوم (مدرک کارشناسی)
 •     نروژی(نیم سال و کوتاه)
 •     NTNU کارآفرینی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     تسکین دهنده- مراقبت (دکترا )
 •     مهندسی نفت (فوق لیسانس (2 سال)
 •     مهندسی و ژئوفیزیک کاربردی (دکترا )
 •     مهندسی و نفت علوم زمین -فوق لیسانس (2 سال)
 •     مهندسی نفت و علوم زمین -فوق لیسانس (5 سال)
 •     علوم زمین و نفت (فوق لیسانس (2 سال)
 •     فلسفه ( کارشناسی)
 •     فلسفه -فوق لیسانس (2 سال)
 •     فلسفه  (برنامه یک ساله)
 •     فونتیک ( کارشناسی)
 •     فونتیک (فوق لیسانس (2 سال)
 •     تربیت بدنی و ورزش (یک ساله)
 •     برنامه ریزی فیزیکی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     فیزیک (کارشناسی)
 •     فیزیک (فوق لیسانس (2 سال)
 •     فیزیک (دکترا )
 •     اقتصاد سیاسی (کارشناسی)
 •     علوم سیاسی (کارشناسی)
 •     علوم سیاسی (فوق لیسانس 2 سال)
 •     علوم سیاسی (دکترا )
 •     علوم سیاسی (یک ساله)
 •     مهندسی تولید و کیفیت (دکترا )
 •     معلمی حرفه ای (فوق لیسانس (2 سال)
 •     مدیریت پروژه (فوق لیسانس (2 سال)
 •     روانشناسی (کارشناسی)
 •     روانشناسی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     روانشناسی (دکترا )
 •     روانشناسی (یک ساله)
 •     بهداشت عمومی (دکترا)
 •    نگهداشت و ایمنی (قوچ) -فوق لیسانس (2 سال)
 •     تحقیقات در کار ، (دکترا )
 •     روانشناسی خطر ، محیط زیست و ایمنی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (لیسانس (2 سال)
 •     زبان اسکاندیناوی و ادبیات (مدرک کارشناسی)
 •     زبان و ادبیات اسکاندیناوی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     مطالعات علم و فناوری (STS) (یک ساله)
 •     مطالعات علم و فناوری (STS) (فوق لیسانس (2 سال)
 •     آموزش علوم (دکترا)
 •     امنیت و رایانه موبایل (فوق لیسانس (2 سال)
 •     سیلیکون و تولید الیاژ اهن دار (فوق لیسانس (2 سال)
 •     مردم شناسی  اجتماعی (کارشناسی)
 •     مردم شناسی اجتماعی  (فوق لیسانس (2 سال)
 •     مردم شناسی  اجتماعی  (دکترا )
 •     انسان شناسی اجتماعی (برنامه یک ساله)
 •     علوم اجتماعی و علوم ورزشی (مدرک کارشناسی)
 •     علوم اجتماعی  (یک ساله)
 •     علوم اجتماعی با آموزش و پرورش (کارشناسی ارشد (5 سال)
 •     مطالعات اجتماعی (یک ساله)
 •     کار اجتماعی -فوق لیسانس (2 سال)
 •     مددکاری اجتماعی (دکترا )
 •     جامعه شناسی (مدرک کارشناسی)
 •     جامعه شناسی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     جامعه شناسی (دکترا )
 •     جامعه شناسیل (یک سال )
 •     اسپانیایی (مدرک کارشناسی)
 •     زبان اسپانیایی (یک ساله)
 •     علوم ورزشی (فوق لیسانس (2 سال)
 •     آمار (فوق لیسانس (2 سال)
 •     مهندسی سازه (دکترا )
 •     مطالعات انجام شده از مسیحیت(یک سال)
 •     مطالعات دین (یک ساله)
 •     فناوری نصب تجهیزات زیر دریا  -فوق لیسانس (2 سال)
 •     معماری پایدار (فوق لیسانس (2 سال)
 •     تربیت معلم زمان ارسال تحصیلات تکمیلی (1 سال) (1 سال progr در تئوری و عمل EDU)
 •     تربیت معلم پاره وقت فارغ التحصیل پست ، مطالعات عمومی (2 سال) (1 سال progr در تئوری و عمل EDU)
 •     تربیت معلم پاره وقت تحصیلات تکمیلی ارسال، آموزش های حرفه ای (2 سال) (1 سال progr در تئوری و عمل EDU)
 •     Telematics (دکترا )
 •     Telematics شبکه های ارتباطات و خدمات شبکه ای (مدرک فوق لیسانس (2 سال)
 •      برنامه ریزی شهری ریخته گری -فوق لیسانس (2 سال)

تیم دانشجویی جهان تحصیل

تحصیل،زندگی،کار در نروژ

 

Flag Counter