برای بستن، ESC را بفشارید

مهاجرت به اتریش

5   Articles
5

کشور اتریش استاندارد بالایی در زمینه شرایط زندگی دارد. کشور اتریش برای مهاجرت، با توجه به مزایای فوق العاده آن مثل امکان تحصیل رایگان، امنیت بالا، ازدیاد موقعیت‌های شغلی، پایین بودن نرخ بیکاری و… انتخابی ایده آل است. با توجه به اینکه آلمان شریک تجاری کشور اتریش محسوب ‌می‌شود، رشد اقتصادی روزافزون در آلمان باعث پیشرفت اتریش نیز شده است.