برای بستن، ESC را بفشارید

مهاجرت به جمهوری چک

4   Articles
4

متقاضیان ایرانی برای مهاجرت به این کشور اروپای مرکزی و عضو اتحادیه اروپا دلایل فراوانی دارند. کشور جمهوری چک در سال 2020 از نظر شاخص های صلح جهانی در رتبه 10 برترین کشورهای جهان قرار دارد. برخورداری این کشور از جذابیت های طبیعی و تاریخی، وجود متخصصان ماهر، نیروی کار متبحر، اقتصاد پویا، فعال و توسعه یافته از دلایل عمومی برای مهاجرت به جمهوری چک می باشد