برای بستن، ESC را بفشارید

مهاجرت به نیوزلند

4   Articles
4

کشور نیوزلند، یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای توسعه‌یافته جهان است. نیاز این کشور به نیروی انسانی همراه با تسهیل قوانین مهاجرتی، منجر به این شده که نیوزلند در رده مقاصد اصلی مهاجرتی دنیا قرار بگیرد.