برای بستن، ESC را بفشارید

مهاجرت به گرجستان

4   Articles
4

کشور گرجستان از دیرباز جزو کشورهای مهاجر پذیر دنیا بوده و در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از جمعیت آن را مهاجران تشکیل می دهند. آمارها نشان می دهد که از هر ۱۰ نفر جمعیت این کشور، یک نفر مهاجر می باشد.